Anasayfa Anasayfa >Serbest Bölge >Tarih
  Aktif Konular Aktif Konular RSS: ATATÜRK'ün dikkat çektiği tehlike: KOMÜNİZM
 
 
 Reklam Oluşturun
Üniversite Öğrenci Evi

Üniversite Öğrenci Evi

Ziyaret Edin...


   


ATATÜRK'ün dikkat çektiği tehlike: KOMÜNİZM

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1234>
Yazar
by_jeem!!! Açılır Kutu Gör
Forum Kurdu
Forum Kurdu
Simge

K.Tarihi: 25/Ağustos/2008
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 2959
Tesekkür: 699
Rep: 1681
Mesajın Direkt Linki Konu: ATATÜRK'ün dikkat çektiği tehlike: KOMÜNİZM
    Gönderim Zamanı: 25/Ağustos/2008 Saat 13:18
" Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük* "


Atatürk'ün sözlerinden, düşüncelerinden alıntılar yaparak,

fikirlerinden işinize geleni ele alarak,

belli bir zamanda belli bir nedenle söylediği bir sözünü,

belli bir zamanda belli bir nedenle takındığı bir tutumunu, davranışını esas tutarak,

O'nu istediğiniz gibi gösterebilirsiniz, kılıktan kılığa sokabilirsiniz.


Ancak, bu durum gerçeği yansıtmaz.


Atatürk'ün birbiriyle çelişen sözlerini, düşüncelerini,

tutum ve davranışlarını değerlendirirken O'nun içinde bulunduğu ortamı,

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın koşullarını, iç ve dış dengeleri,

Türkiye'nin ve dünyanın durumunu göz önünde tutmak zorundayız.


O zaman Atatürk'ün o sözleri hangi koşullarda,

hangi nedenlerle o tür bir davranışta bulunduğu ortaya çıkacaktır.


Önemli olan "sonuç"tur.

Atatürk'ü doğru değerlendirmek ve yorumlamak için gerçekçi olmak,

tarihsel gerçeklere bağlı kalmak, objektif (nesnel) ve bilimsel olmak zorundayız.


Atatürk'ü değerlendirirken, yorumlarken,

O'nun yalnızca belli bir sözünü, düşüncesini, demecini,

belli bir tutumunu, davranışını, eylemini değil;


söz, düşünce, demeç, tutum, davranış ve

eylemlerinin tümünü birden göz önünde tutmamız

ve O'nun içinde bulunduğu, yaşadığı koşulları çok iyi bilmemiz gerekmektedir.


Ancak, o zaman Atatürk'ü doğru, sağlıklı değerlendirebilir, gerçeği bulabiliriz...
 
 
 
bakalım Atatürk zamanında neler neler mişte  haberimiz yokmus..
 
 
 
Kapitalist Atatürk:

"Bizde büyük araziye kaç kişi maliktir? Bu arazimizin miktarı nedir? İncelenirse görülür ki, memleketimizin genişliğine göre hiç kimse büyük araziye malik değildri. Binaenaleyh bu arazi sahipleri de himaye edilecek insanlardır.
...
Kaç milyonerimiz var? Hiç. Binaenaleyh biraz parası olana da düşman olacak değiliz. Tam tersine memleketimizde birçok milyonerin hatta milyarderin yetişmesine çalışacağız.
...
Tüccarlarımızın yüzlerininin güleceği günler uzak değildir."
Fethi Naci, 100 soruda Atatürk'ün Temel Görüşleri
* * *

http://img16.imagevenue.com/loc277/th_c3a_Ataturk_1_10.jpg
Devletçi Atatürk:

"Bizim takip ettiğimiz devletçilik, ferdi çalışma ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha, memleketi mamuriyete eriştirmek için, milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği şekilde işlerde -bilhassa iktisadi sahada- devleti fiilen alakadar etmektir"
Fethi Naci, 100 soruda Atatürk'ün Temel Görüşleri
* * *

http://img41.imagevenue.com/loc88/th_1d5_Atat%C3%BCrk_3_13.jpg
Komünist Atatürk:

"Bolşevizm, millet içinde madur olan bir sınıf halkı gözönünde bulundurur. Bizim milletimiz ise bütünüyle mağdur ve mazlumdur. Bu itibarla dahi, bizim milletimiz, beşeriyeti kurtarmaya teşebbüs etmiş kuvvetler tarafından himayeye layıktır."
Cahit Tanyol, Atatürk ve Halkçılık
* * *

http://img20.imagevenue.com/loc85/th_4aa_Ataturk_1_24.jpg
Anti-Komünist Atatürk:

"Bizim görüşümüz, bizim prensiplerimiz bellidir ki asla bolşevik prensipleri değildir. ve bolşevik prensiplerini milletimize kabul ettirmeyi de şimdiye kadar hiç düşünmedik. Teşebüste bulunmadık. Bizim inancımıza göre, milletimizin yükselmesi ve hayatını kazanması kendi azim ve kabiliyeti ile mütenasip olan görüştür."
Cahit Tanyol, Atatürk ve Halkçılık

"Ne yapsalar nafile... Türk milleti sosyal bünyesine ve kuvvetli inançlarına katiyen uymayana komünizmi hiçbir vakit benimseyemez"

* * *

http://img11.imagevenue.com/loc178/th_022_1.jpg
Faşist Atatürk:

"Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinini binbir facia ve ızdırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir."

* * *

http://img39.imagevenue.com/loc42/th_ed7_Atat%C3%BCrk_2_02.jpg
Demokrat Atatürk:

""Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz"
Türk Gencinin El Kitabı
* * *

http://img12.imagevenue.com/loc286/th_e58_03052005155734_a46.jpg
Turancı Atatürk:

"Bu vesile ile muhterem milletime şunu tavsiye etmek isterim ki; başına geçireceği insanların kanındaki cevher-i asliyi tayin etmekten bir an fariğ olmasın"

"Kanını taşıyandan başkasına inanma!"
Eski Adliye Bakanı Prof. Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali
* * *

http://img7.imagevenue.com/loc3/th_25b_a15.jpg
Anti-Turancı Atatürk:

"Turancılık siyasasının başarı kazandığına ve dünyayı uygulama alanı yapabildiğine tarihte rastlanmamaktadır. Soy ayrımı gözetmeksizin, bütün insanlığı kapsayan tek bir dünya devleti kurma hırslarının sonuçları da tarihte yazılıdır. 'Baskıcı ve yağmacı' olmak hevesleri, konumuz dışındadır. İnsanlara her türlü özel duygularını ve bağlantılarını unutturup, onları kardeşlik ve tam eşitlik içinde birleştirerek, insancı bir devlet meydana getirme kuramının da kendine özgü koşulları vardır"
Söylev'den
* * *

http://img18.imagevenue.com/loc181/th_122_a146qe.jpg
Şeriatçı Atatürk:

1921 Anayasası'nda 29 Ekim 1923 tarihinde yapılan değişiklik ile "Türkiye devletinin dini İslam'dır" ibaresi eklenmiştir.

TBMM'nin açılacağı gün (23 Nisan 1920) Ankara Hacı Bayram Camii'nde namaz kılıp dua etmiştir.

7 Şubat 1923'te ünlü Balıkesir Hutbesi'ni vermiştir.

* * *

http://img27.imagevenue.com/loc149/th_b14_Ata_siyahbeyaz12.jpg
Laik Atatürk:

"Memnuniyetle görüyorum ki, laik cumhuriyet esasında beraberiz. Zaten benim siyasi hayatta bir taraflı olarak daima aradığım ve arayacağım temel budur"
Türk Gencinin El Kitabı
* * *

http://img26.imagevenue.com/loc184/th_ba3_Atat%C3%BCrk_2_27.jpg
Hilafetçi-Saltanatçı Atatürk:

"...en son olarak yakarışım şudur ki; iyi dileklerin başarıya ulaşmasında her zaman yardımcı olan Tanrımdan, sevgili Peygamberi hürmetine, bu kutlu yurdun sahibi ve savunucusu, yüce Muhammed dininin kıyamete kadar en sadık koruyucusu olan soylu ulusumuzu, halifeliğin ve saltanatın yüce makamını her türlü beladan korusun ve bütün kutsal varlıklarımızı düşünüp korumayı üzerine alan topluluğumuzu başarıya ulaştırsın"
Erzurum Kongresi'nin açılışındaki konuşmasından
* * *

http://img11.imagevenue.com/loc246/th_f82_a14.jpg
Cumhuriyetçi Atatürk:

"... Cumhuriyet fazilettir. Sultanlık korku ve tehtide dayanan bir idaredir. Cumhuriyet idaresi, faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir. sultanlık korkuya, tehdide dayandığı için korkak, alçak, sefil, rezil insanlar yetiştirir. aradaki fark bundan ibarettir.

Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir."

--------------------------------------------------------------------------

http://img336.imageshack.us/img336/5158/original6zj.jpg


Yukarıda yeralan başlıklar, içerik ve kaynakların isimleri Asım ARSLAN'ın, "Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük" isimli kitabından alınmıştır. Ben sadece konu içeriklerinde Ata'nın başlıklar nezdinde kullanılan sözlerini ayıklayıp buraya aktardım. Görülüyor ki; Atatürk öylesine ciddi, bilinçli, öngörülü, vizyonu olan büyük bir liderdi ki zamanının sınırlarını aşan ve hedefini istisnasız tutturan net söylemlere sahipti. Bu nedenledir ki, her siyasi düşünce ve akıma mensup kişi ve kişilerce sözleri (terbiyesizce) önüne-arkasına bakmadan cımbızla ayıklandı ve işlerine geldiği gibi kullanıldı, kullanılıyor.

Şimdi;

Hala Ata'ya sıfatlar yakıştırmaya devam edecek misiniz?

Hala O'na sövmeye, çamur atmaya devam edecek misiniz?

Hala O'nun ne kadar bilinçli, kendinden emin, eşsiz bir lider olduğunu görmezden gelmeye devam edecek misiniz?

Hala utanmayacak mısınız?

Atatürk maalesef ülkemizde yıllarca yanlış tanıtılmıştır. Tabi bu tanıtılma bilinçli bir şekilde yapılıp amacı ise Atatürk'ü yeni nesil Türk gençliğine düşman etmektir. Atatürk' düşüncesini,fikrini onun yaptığı eylemlerden görebiliriz...
Bana göre Atatürk;
- Sıkı bir Türkçüydü. Milli kimliğine oldukça bağlıydı. Bozkurta olan sevgisi (forumda bu konu var, arkadaş örnekleriyle ispatlamış) kendisine verilen Başbuğ sıfatını kabuul etmesi bunun örnekleridir. Kaldıki Türklüğünü ön plana çıkaran bir çok sözü, vecizesi vardır.
- Atatürk ne koministti nede liberalist, o Türk Milleti için ne gerekiyorsa onu yapıyordu. İstese Türkiyeyi sosyalist devlet yapabilirdi. İzmir İktisat kongrelerinde almış olduğu kararlar onun Halkçı bir insan olduğunu ispatlamaktadır.
- Atatürk çağdaş ve medeniydi. Harf inkilabı, kılık kıyafet inkilabı, özellikle eğitimdeki devrimleri onun ne kadar çağdaş olduğunu göstermektedir.
- Atatürk laikliği Türk Milleti kimliğini tekrar bulsun diye getirmişti. Maalesef yıllar boyunca İslamiyet adı altında arap emperyalizmini Türk Milletine afyonladılar. Laiklik sayesinde ümmetçi bir zihniyetten kurtulup Millet olduk.
- Atatürk İslam karşıtı değildi. Kurtuluş savaşı esnasında tamamı Türklerden oluşan Özbekler tekkesine Atatürk destek vermiştir ve o tekke kapanmamıştır. Çünkü o tekkede gerçek Müslümanlar vardı ve kurtuluş savaşına destek vermişti. Kaldıki Atatürk sayesinde İslamiyet daha iyi anlatılır duruma gelmiştir Türkiyede.
-Atatürk anti emperyalist bir insandı. Avrupaya karşı Ulusal bir mücadele vermiş ve emperyalizme Dünyadaki ilk yenilgisini tattırmıştır.

Kısacası Atatürk, bu Milletin bu Ülkenin asli unsurudur. Bizim bu toprakları korumamız için var olan en önemli sebeptir. ÇÜnkü Anıtkabirde Türk bayrağı her zaman dalgalanmalıdır...
YA SEV YA BADABA DU!!!
tesekkür edenler: er_batur Stanny
er_batur Açılır Kutu Gör
Forum Bağımlısı
Forum Bağımlısı
Simge

K.Tarihi: 24/Ağustos/2008
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 811
Tesekkür: 192
Rep: 351
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25/Ağustos/2008 Saat 13:19
Orjinalini yazan: Stanny

Orjinalini yazan: er_batur

STANNY BU SÖYLEDİĞİN AKSAKLIKLAR BİR MİLLETİN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ OLAN DİNİ VE MANEVİYATI YOK EDEN KOMUNİZM İLE Mİ DÜZELTİLECEK YANİ..
 
Gülenlere laf atıyorsunuzda neden gülüyorlar diye düşünmüyorsunuz..
 
Iyi güzel söylüyosunda çok övdüğümüz ecdadımız Osmanlı İmp. dahi
din sömürüsüne kurban gitmemiş gibi konuşuyosun...
 
Komünizm in yanlış uygulanışı bizde bu tip endişeler uyandırıyo buna hak veriyorum tabi ama "bu yönetim şekli,bizim din esaslarımıza göre de düzenlenemez" diyemezsin...Ana felsefe "Devlete bağlı olma ve onu kalkındırma"...Insanımız bunu ikinci planda tutuyo ama kendine yontma çabası almış başını gidiyo...Sonuçta aynı geminin içindeyiz,bu gemi batarsa bireylerin pek bi önemi kalmaz bunu algılamamız lzm..
 
Dini sömürenler var diye dini yok saymamız mı gerekiyor?
 
Diğer söylediklerinin genelinde haklısın.Devlete baglı olma ve onu kalkındırmayı ön planda tutmamız lazım ama bunun olması için komunizm gibi bir illet  şart değildir.
er_batur Açılır Kutu Gör
Forum Bağımlısı
Forum Bağımlısı
Simge

K.Tarihi: 24/Ağustos/2008
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 811
Tesekkür: 192
Rep: 351
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25/Ağustos/2008 Saat 13:28
Orjinalini yazan: by_jeem!!!

" Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük* "


Atatürk'ün sözlerinden, düşüncelerinden alıntılar yaparak,

fikirlerinden işinize geleni ele alarak,

belli bir zamanda belli bir nedenle söylediği bir sözünü,

belli bir zamanda belli bir nedenle takındığı bir tutumunu, davranışını esas tutarak,

O'nu istediğiniz gibi gösterebilirsiniz, kılıktan kılığa sokabilirsiniz.


Ancak, bu durum gerçeği yansıtmaz.


Atatürk'ün birbiriyle çelişen sözlerini, düşüncelerini,

tutum ve davranışlarını değerlendirirken O'nun içinde bulunduğu ortamı,

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın koşullarını, iç ve dış dengeleri,

Türkiye'nin ve dünyanın durumunu göz önünde tutmak zorundayız.


O zaman Atatürk'ün o sözleri hangi koşullarda,

hangi nedenlerle o tür bir davranışta bulunduğu ortaya çıkacaktır.


Önemli olan "sonuç"tur.

Atatürk'ü doğru değerlendirmek ve yorumlamak için gerçekçi olmak,

tarihsel gerçeklere bağlı kalmak, objektif (nesnel) ve bilimsel olmak zorundayız.


Atatürk'ü değerlendirirken, yorumlarken,

O'nun yalnızca belli bir sözünü, düşüncesini, demecini,

belli bir tutumunu, davranışını, eylemini değil;


söz, düşünce, demeç, tutum, davranış ve

eylemlerinin tümünü birden göz önünde tutmamız

ve O'nun içinde bulunduğu, yaşadığı koşulları çok iyi bilmemiz gerekmektedir.


Ancak, o zaman Atatürk'ü doğru, sağlıklı değerlendirebilir, gerçeği bulabiliriz...
 
 
 
bakalım Atatürk zamanında neler neler mişte  haberimiz yokmus..
 
 
 
Kapitalist Atatürk:

"Bizde büyük araziye kaç kişi maliktir? Bu arazimizin miktarı nedir? İncelenirse görülür ki, memleketimizin genişliğine göre hiç kimse büyük araziye malik değildri. Binaenaleyh bu arazi sahipleri de himaye edilecek insanlardır.
...
Kaç milyonerimiz var? Hiç. Binaenaleyh biraz parası olana da düşman olacak değiliz. Tam tersine memleketimizde birçok milyonerin hatta milyarderin yetişmesine çalışacağız.
...
Tüccarlarımızın yüzlerininin güleceği günler uzak değildir."
Fethi Naci, 100 soruda Atatürk'ün Temel Görüşleri
* * *

http://img16.imagevenue.com/loc277/th_c3a_Ataturk_1_10.jpg
Devletçi Atatürk:

"Bizim takip ettiğimiz devletçilik, ferdi çalışma ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha, memleketi mamuriyete eriştirmek için, milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği şekilde işlerde -bilhassa iktisadi sahada- devleti fiilen alakadar etmektir"
Fethi Naci, 100 soruda Atatürk'ün Temel Görüşleri
* * *

http://img41.imagevenue.com/loc88/th_1d5_Atat%C3%BCrk_3_13.jpg
Komünist Atatürk:

"Bolşevizm, millet içinde madur olan bir sınıf halkı gözönünde bulundurur. Bizim milletimiz ise bütünüyle mağdur ve mazlumdur. Bu itibarla dahi, bizim milletimiz, beşeriyeti kurtarmaya teşebbüs etmiş kuvvetler tarafından himayeye layıktır."
Cahit Tanyol, Atatürk ve Halkçılık
* * *

http://img20.imagevenue.com/loc85/th_4aa_Ataturk_1_24.jpg
Anti-Komünist Atatürk:

"Bizim görüşümüz, bizim prensiplerimiz bellidir ki asla bolşevik prensipleri değildir. ve bolşevik prensiplerini milletimize kabul ettirmeyi de şimdiye kadar hiç düşünmedik. Teşebüste bulunmadık. Bizim inancımıza göre, milletimizin yükselmesi ve hayatını kazanması kendi azim ve kabiliyeti ile mütenasip olan görüştür."
Cahit Tanyol, Atatürk ve Halkçılık

"Ne yapsalar nafile... Türk milleti sosyal bünyesine ve kuvvetli inançlarına katiyen uymayana komünizmi hiçbir vakit benimseyemez"

* * *

http://img11.imagevenue.com/loc178/th_022_1.jpg
Faşist Atatürk:

"Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinini binbir facia ve ızdırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir."

* * *

http://img39.imagevenue.com/loc42/th_ed7_Atat%C3%BCrk_2_02.jpg
Demokrat Atatürk:

""Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz"
Türk Gencinin El Kitabı
* * *

http://img12.imagevenue.com/loc286/th_e58_03052005155734_a46.jpg
Turancı Atatürk:

"Bu vesile ile muhterem milletime şunu tavsiye etmek isterim ki; başına geçireceği insanların kanındaki cevher-i asliyi tayin etmekten bir an fariğ olmasın"

"Kanını taşıyandan başkasına inanma!"
Eski Adliye Bakanı Prof. Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali
* * *

http://img7.imagevenue.com/loc3/th_25b_a15.jpg
Anti-Turancı Atatürk:

"Turancılık siyasasının başarı kazandığına ve dünyayı uygulama alanı yapabildiğine tarihte rastlanmamaktadır. Soy ayrımı gözetmeksizin, bütün insanlığı kapsayan tek bir dünya devleti kurma hırslarının sonuçları da tarihte yazılıdır. 'Baskıcı ve yağmacı' olmak hevesleri, konumuz dışındadır. İnsanlara her türlü özel duygularını ve bağlantılarını unutturup, onları kardeşlik ve tam eşitlik içinde birleştirerek, insancı bir devlet meydana getirme kuramının da kendine özgü koşulları vardır"
Söylev'den
* * *

http://img18.imagevenue.com/loc181/th_122_a146qe.jpg
Şeriatçı Atatürk:

1921 Anayasası'nda 29 Ekim 1923 tarihinde yapılan değişiklik ile "Türkiye devletinin dini İslam'dır" ibaresi eklenmiştir.

TBMM'nin açılacağı gün (23 Nisan 1920) Ankara Hacı Bayram Camii'nde namaz kılıp dua etmiştir.

7 Şubat 1923'te ünlü Balıkesir Hutbesi'ni vermiştir.

* * *

http://img27.imagevenue.com/loc149/th_b14_Ata_siyahbeyaz12.jpg
Laik Atatürk:

"Memnuniyetle görüyorum ki, laik cumhuriyet esasında beraberiz. Zaten benim siyasi hayatta bir taraflı olarak daima aradığım ve arayacağım temel budur"
Türk Gencinin El Kitabı
* * *

http://img26.imagevenue.com/loc184/th_ba3_Atat%C3%BCrk_2_27.jpg
Hilafetçi-Saltanatçı Atatürk:

"...en son olarak yakarışım şudur ki; iyi dileklerin başarıya ulaşmasında her zaman yardımcı olan Tanrımdan, sevgili Peygamberi hürmetine, bu kutlu yurdun sahibi ve savunucusu, yüce Muhammed dininin kıyamete kadar en sadık koruyucusu olan soylu ulusumuzu, halifeliğin ve saltanatın yüce makamını her türlü beladan korusun ve bütün kutsal varlıklarımızı düşünüp korumayı üzerine alan topluluğumuzu başarıya ulaştırsın"
Erzurum Kongresi'nin açılışındaki konuşmasından
* * *

http://img11.imagevenue.com/loc246/th_f82_a14.jpg
Cumhuriyetçi Atatürk:

"... Cumhuriyet fazilettir. Sultanlık korku ve tehtide dayanan bir idaredir. Cumhuriyet idaresi, faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir. sultanlık korkuya, tehdide dayandığı için korkak, alçak, sefil, rezil insanlar yetiştirir. aradaki fark bundan ibarettir.

Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir."

--------------------------------------------------------------------------

http://img336.imageshack.us/img336/5158/original6zj.jpg


Yukarıda yeralan başlıklar, içerik ve kaynakların isimleri Asım ARSLAN'ın, "Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük" isimli kitabından alınmıştır. Ben sadece konu içeriklerinde Ata'nın başlıklar nezdinde kullanılan sözlerini ayıklayıp buraya aktardım. Görülüyor ki; Atatürk öylesine ciddi, bilinçli, öngörülü, vizyonu olan büyük bir liderdi ki zamanının sınırlarını aşan ve hedefini istisnasız tutturan net söylemlere sahipti. Bu nedenledir ki, her siyasi düşünce ve akıma mensup kişi ve kişilerce sözleri (terbiyesizce) önüne-arkasına bakmadan cımbızla ayıklandı ve işlerine geldiği gibi kullanıldı, kullanılıyor.

Şimdi;

Hala Ata'ya sıfatlar yakıştırmaya devam edecek misiniz?

Hala O'na sövmeye, çamur atmaya devam edecek misiniz?

Hala O'nun ne kadar bilinçli, kendinden emin, eşsiz bir lider olduğunu görmezden gelmeye devam edecek misiniz?

Hala utanmayacak mısınız?

Atatürk maalesef ülkemizde yıllarca yanlış tanıtılmıştır. Tabi bu tanıtılma bilinçli bir şekilde yapılıp amacı ise Atatürk'ü yeni nesil Türk gençliğine düşman etmektir. Atatürk' düşüncesini,fikrini onun yaptığı eylemlerden görebiliriz...
Bana göre Atatürk;
- Sıkı bir Türkçüydü. Milli kimliğine oldukça bağlıydı. Bozkurta olan sevgisi (forumda bu konu var, arkadaş örnekleriyle ispatlamış) kendisine verilen Başbuğ sıfatını kabuul etmesi bunun örnekleridir. Kaldıki Türklüğünü ön plana çıkaran bir çok sözü, vecizesi vardır.
- Atatürk ne koministti nede liberalist, o Türk Milleti için ne gerekiyorsa onu yapıyordu. İstese Türkiyeyi sosyalist devlet yapabilirdi. İzmir İktisat kongrelerinde almış olduğu kararlar onun Halkçı bir insan olduğunu ispatlamaktadır.
- Atatürk çağdaş ve medeniydi. Harf inkilabı, kılık kıyafet inkilabı, özellikle eğitimdeki devrimleri onun ne kadar çağdaş olduğunu göstermektedir.
- Atatürk laikliği Türk Milleti kimliğini tekrar bulsun diye getirmişti. Maalesef yıllar boyunca İslamiyet adı altında arap emperyalizmini Türk Milletine afyonladılar. Laiklik sayesinde ümmetçi bir zihniyetten kurtulup Millet olduk.
- Atatürk İslam karşıtı değildi. Kurtuluş savaşı esnasında tamamı Türklerden oluşan Özbekler tekkesine Atatürk destek vermiştir ve o tekke kapanmamıştır. Çünkü o tekkede gerçek Müslümanlar vardı ve kurtuluş savaşına destek vermişti. Kaldıki Atatürk sayesinde İslamiyet daha iyi anlatılır duruma gelmiştir Türkiyede.
-Atatürk anti emperyalist bir insandı. Avrupaya karşı Ulusal bir mücadele vermiş ve emperyalizme Dünyadaki ilk yenilgisini tattırmıştır.

Kısacası Atatürk, bu Milletin bu Ülkenin asli unsurudur. Bizim bu toprakları korumamız için var olan en önemli sebeptir. ÇÜnkü Anıtkabirde Türk bayrağı her zaman dalgalanmalıdır...
 
 
Çok süper bir yazı olmuş eline sağlık.Harfi harfine katılıyorum.Yukada alıntı yapılan sözlerin hiçbiriside Atatürk ün Türkçü olmadıgını kanıtlar nitelikte değildir.
by_jeem!!! Açılır Kutu Gör
Forum Kurdu
Forum Kurdu
Simge

K.Tarihi: 25/Ağustos/2008
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 2959
Tesekkür: 699
Rep: 1681
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25/Ağustos/2008 Saat 14:00
asım arslan ın sömürülen atatürk ve atatürkçülük kitabından alınmıstır..
 
ve asım arslan bu kitabı yüzünden yıllarca cezaevinde kalmıstır...
 
bncede cok güzel bi arastırma ve bilinçlendirme yazısı..
YA SEV YA BADABA DU!!!
Stanny Açılır Kutu Gör
Forum Acemisi
Forum Acemisi
Simge

K.Tarihi: 19/Ağustos/2008
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 0
Tesekkür: 8
Rep: 15
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25/Ağustos/2008 Saat 21:25

Gayet doğru tesbitler burada yazanlar..

"Atatürk ne komünistti ne de liberalist,o Türk milleti için ne gerekiyorsa onu yapıyordu..."Clap
 
Aslında söylemeye çalıştığım şey de bu ülkemizin çıkarlarına göre hareket etmeliyiz..
 
Bu ister kapitalizm le olur ister liberalizm le iste kömünizm le farketmez...
 
Yeter ki bu ülkeyi kalkındırmayı,kendi çıkarlarımızdan daha çok düşünelim...Bunu gerçekleştirebilirsek bu millet daima bağımsız yaşayacaktır...
tesekkür edenler: mine89 er_batur
er_batur Açılır Kutu Gör
Forum Bağımlısı
Forum Bağımlısı
Simge

K.Tarihi: 24/Ağustos/2008
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 811
Tesekkür: 192
Rep: 351
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25/Ağustos/2008 Saat 22:16
Orjinalini yazan: Stanny

"Atatürk ne komünistti ne de liberalist,o Türk milleti için ne gerekiyorsa onu yapıyordu..."Clap
 
Aslında söylemeye çalıştığım şey de bu ülkemizin çıkarlarına göre hareket etmeliyiz..
 
Bu ister kapitalizm le olur ister liberalizm le iste kömünizm le farketmez...
 
Yeter ki bu ülkeyi kalkındırmayı,kendi çıkarlarımızdan daha çok düşünelim...Bunu gerçekleştirebilirsek bu millet daima bağımsız yaşayacaktır...
 
Evet Atatürk te tam olarak bunu yapıyordu.Herşeyden evvel ülke ve millet menfaatini düşünerek hareket ediyordu.Eğer milletin lehine olan bir durum varsa bunu gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapıyordu.Saten onun için Türkçüdür diyorum bende.
Çünkü Türkçülüktede sabit birşey yoktur.Türkçülük ne liberaldir ne komunisttir ne faşisttir ne kapitalisttir.Hiç bir terimle sınırlandıramazsınız.Türkçülüğe göre eğer bir kuruluş ülke için önemli ve stratejik bir kuruluşsa bu devlet elinde kalmalıdır.eğer ki bu kurulusun özelleştirilmesinde devlet ve millet aleyhinde bir sakınca yoksa özelleştirilmelidir.
 
Yani Dünyaya TÜRKçe bakar.Ülkenin ve Milletin menfaati çerçevesi içerisinde bakar.Atatürk te tam olarak bunu yapıyordu.
 
RUHU ŞAD OLSUN!
Round Them Up* Açılır Kutu Gör
Forum Bağımlısı
Forum Bağımlısı
Simge

K.Tarihi: 16/Ağustos/2008
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 826
Tesekkür: 135
Rep: 390
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26/Ağustos/2008 Saat 00:02

Bu Türkçülük anlayışını ve kavramını keşke anlattığın gibi anlasa benimsese bu kavramı ideoloji bilen kimseler. Türkçülüğü turancılıkla yanyana zannedenler çok da ondan

KAPAT TELEVİZYONU ANNE ;

SENİ DE KANDIRIYORLAR..

er_batur Açılır Kutu Gör
Forum Bağımlısı
Forum Bağımlısı
Simge

K.Tarihi: 24/Ağustos/2008
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 811
Tesekkür: 192
Rep: 351
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26/Ağustos/2008 Saat 00:15
Orjinalini yazan: Round Them Up*

Bu Türkçülük anlayışını ve kavramını keşke anlattığın gibi anlasa benimsese bu kavramı ideoloji bilen kimseler. Türkçülüğü turancılıkla yanyana zannedenler çok da ondan

 
 
Türkçülüğün içerisinde turancılıkta vardır saten ama bu turancılık anlayısı zaman içerisinde değişime uğramıstır.
 
Sovyet Rusya zamanında yani şu anda bagımsız olan diğer Türk devletleri bagımsızlıklarını kazanmadan önceki zaman Turancılıgın amacı bu yurtlarda ki soydaşlarımızda Türk lük bilincini güçlendirerek bu bölgelere bagımsızlıgını kazandırmak ve tek bayrak, tek devlet çatısı altında birleşerek büyük bir cografyayı kaplayan Turanı kurmaktı.
 
Ama bugün baktıgımızda bu ülkeler saten bagımsızlıklarını kazanmıs durumdalar.Her birinin ayrı bayragı ayrı devleti var.Yani bu insanlarla tek bir devlet olarak birleşmek, tek bayrak altında birleşmek mümkün gözükmüyor.
Onun için bugün kü Turan anlayısında Türk Birliği kastediliyor.Yani avrupa birliği gibi ayrı devletlerin olusturmus oldugu ve ekonomi, siyasi, kültürel... her alanda işbirliği yaparak alısveriş içerisinde bulunacagı bir birlik.
 
Bu birliğin tam olarak öğrenildiği taktirde de hiçbir Türk evladının buna hayır diyeceğini zannetmiyorum.
 
Yani ne ABD ne AB ne Rusya ne Çin!
 
Tam bagımsız Türkiye ve bu Türkiyenin öncülüğünde diğer soydaslarımızla kuracagımız Türk Birliği..
"Bu memleket tarihte Türk'tü,
bugün de Türk'tür
ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.
TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR!".
Mustafa KemaL ATATÜRK
by_jeem!!! Açılır Kutu Gör
Forum Kurdu
Forum Kurdu
Simge

K.Tarihi: 25/Ağustos/2008
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 2959
Tesekkür: 699
Rep: 1681
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26/Ağustos/2008 Saat 01:58

poker misali...

 
görüyorum ve halkların tekeli değil kardeşliği diyorum...
YA SEV YA BADABA DU!!!
Misafir Açılır Kutu Gör
Misafir
Misafir
Simge
Tesekkür: 34
Rep: 50
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26/Ağustos/2008 Saat 02:01
Katılıyorum en içten şekilde..
by_jeem!!! Açılır Kutu Gör
Forum Kurdu
Forum Kurdu
Simge

K.Tarihi: 25/Ağustos/2008
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 2959
Tesekkür: 699
Rep: 1681
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26/Ağustos/2008 Saat 02:20
tüm insanlık olarak ancak ve ancak bir olursak hür oluruz...
 
tekbir milletin hür olduğu bir olduğu bir toplumda her zaman kutuplasma,her zaman catısma,acı,gözyası olmak zorundadır..
 
aynı odaya 2 insanı koyduğun zman bile sorun cıkarken koskoca dünyada sorun cıkmaması mümkünmü..
 
bu gün meksikalılar kendi ulusal cıkarlarına göre tüm kuzey ve güney amerikayı ele gecirseler ve yüce meksika ülküsü içinde dünyaya kendi kültürlerini empoze etmeye calıssalar ne kadar boyun eğebiliriz buna..
 
meksikalıların özgürlük rahat ve refah anlayısının basladığı yerde bizim insan haklarımız biter..
 
ama hiç bir ideoloji,din,dil , ırk ,mezhep, renk ,takım,sınıf,isim,ayakkabı numarası,pantolon bedeni,şapka genişliği,tuvalet kullanma tarzı gibi saçma ve bir o kadarda sapan duygular gütmeden birbirime yaklasır ve önce insanlığımızla tanısmalarına izin verirsek..önce onlara ayrımlarımızka değil etten kemikten ilikten ve en önemlisi ruhtan yapıldığımız gerceğiyle yaklasırsak inanın o zman..evet işte tam o zman hayvanlar aleminden ayrılmıs ve tam olarak insan kavramına oturmus canlılar olacağız..
YA SEV YA BADABA DU!!!
tesekkür edenler: Round Them Up* dont_pain
er_batur Açılır Kutu Gör
Forum Bağımlısı
Forum Bağımlısı
Simge

K.Tarihi: 24/Ağustos/2008
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 811
Tesekkür: 192
Rep: 351
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26/Ağustos/2008 Saat 12:16
by_jeem iyi güzel söylüyorsun da sen hangi Dünya da yasıyorsun?
Herhalde beynindeki ütopyaya dalmışsın bu mesajı yazarken.
 
Bir aç gözlerini bak Dünyayı..
 
Kurtlarla çevrili bir Dünyada ben koyun olacam diyorsan yaşama şansın ne kadar olur sen karar ver..(Şimdi kalkıpta kurt a karşı kurt olup yaşamaktansa koyun olarak ölmeyi tercih ederim gibisinden bir şeyler yazma buna :) )
 
Oğuz Kağan ın Türklük duası şeklinde bilinen yazıdan bir alıntı:
 
"Yüce Tanrı !.
TÜRK'e insaniyetten evvel TÜRK milletini düşündür. İnsanların insaniyet dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır. İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar. İnsaniyeti gören olmadı. "
 
 
Herkesin kendi çıkarlarını düşündüğü bir Dünyadayız.Öyle toz pempe tablolarla tüm halklar kardeştir gibisinden gerçeği yansıtmayan sloganlarla bir yere varamayız.
Her İnsanın kendi çıkarlarına öncelik tanıdıgı bu Dünya da bizler önceliği ülke ve millet çıkarlarına tanıdıgımız taktirde Tarihte oldugu gibi farkımızı ortaya koyarak hakettiğimiz seviyeye geliriz..
"Bu memleket tarihte Türk'tü,
bugün de Türk'tür
ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.
TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR!".
Mustafa KemaL ATATÜRK
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1234>

En Son Mesaj Yazılan Konular
Konu Forum Yazan Tarih Okunma
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın İzmir Evden Eve Nakliyat Tavsiye - EGETUR Nakliyatİzmiregetur23/Haziran/2018-15:501663
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın EGE Nakliyat | Maltepeİzmiregetur17/Kasım/2017-10:516907
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Kadınlar Neden Gay Erkekleri Sever?=)))Genelninest12306/Temmuz/2017-02:415105
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın şeyh izdihamı...(!)Türkiyeden Haberlerninest12306/Temmuz/2017-02:383125
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın komik itiraflar....:)Komikninest12306/Temmuz/2017-02:353888
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın göz yanılmaları...!Resim Kutusuninest12306/Temmuz/2017-02:3410960
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Autocad,ansys,solid works,catiaYazılım,Web,Grafik,3d Tasarım ve Programlamaninest12306/Temmuz/2017-02:332364
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN KARTLARI İÇİN SON 2 AYUlaşımninest12306/Temmuz/2017-02:325786
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın işte yılın ödüllü fotoğrafları..Sanatsal Resimlerninest12306/Temmuz/2017-02:322080
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Abi balığa limon sıkılır mı yaKarikatürlerninest12306/Temmuz/2017-02:231270
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Mazda'dan Müthiş Konsept: ShinariTeknoloji ve Bilimninest12306/Temmuz/2017-02:222131
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın I want to pLay Game Türkiye iLe KonuşuyoR.. =)Komik Resimlerninest12306/Temmuz/2017-02:212029
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın eshot haritası (tüm otobüs hatları)Ulaşımninest12306/Temmuz/2017-02:2010334
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın " Seni andığımda gonca gül tüter "Forumlu Şairlerninest12306/Temmuz/2017-02:193380
Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Torbalı-Buca Arası Ulaşım İçin YardımUlaşımninest12306/Temmuz/2017-02:134382
              Cevaplanmamış Konular Aktif Konular             

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Link Değişimi
Link Değişimi
Taksi Programı izmir   Bu Sayfa 0,469 Saniyede Yüklendi.